190325 / Nytt jobb på järvafältet

När Järvafältets nya friluftsbad tar mark i anspråk inom Igelbäckens kulturreservat genomförs parallellt kompensationsåtgärder i dess närmiljö! Vi har fått i uppdrag att gestalta en våtmark och groddamm som medför rening av dagvatten och gynnar den biologiska mångfalden. Järvafältet består huvudsakligen av biotopen åker- och vallodling men den nya våtmarken skulle kunna förstärka de ekologiska sambanden mellan de befintliga. Både friluftsbadet och groddammen kommer erbjuda ytterligare möjligheter till utomhusaktivitet, rekreation och friluftsliv på Järvafältet.