210621 / Nytt jobb på Mariatorget

Mariatorget ska rustas upp och LAND har fått i uppdrag att ta fram en programhandling för parken. Parkens struktur och karaktär kommer att bevaras men delar av växtmaterialet är i behov av föryngring och parken behöver klimatanpassas.