201130 / Nytt jobb på Sergelgatan

Sergelgatan ska rustas för att bli mer attraktiv, funktionell och trygg både som rörelsestråk och vistelseyta. LAND har fått i uppdrag att se över möbleringen på gatan. Projektet genomförs av trafikkontoret  och fastighetsägarna i samverkan.