190401 / Nytt projekt i orhem

På uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholm tar vi fram  programhandling för allmän platsmark vid utvecklingen av Skrubba verksamhetsområde. I fredags startade vi upp projektet med ett platsbesök – En vandring genom tallskog och grustag.