200907 / Observatorielunden

Här finns nu foton från Observatorielunden som @flulundin tagit under våren och sommaren. Projektet har handlat om att mejsla fram den historiska parkens grundvärden och samtidigt möta ett ökat besökstryck och slitage som inte minst uppstått som en konsekvens av den skola som inrymts i en byggnad i parkens nordvästra del.