170522 / ÖR CENTRUM

Vi har tillsammans med Marge Arkitekter, Tyréns, Byggnadsfirman Erik Wallin och Odalen Fastigheter gått vidare i markanvisningstävlingen om Ör Centrum. Förslaget ”Generation Ör” fokuserar på social hållbarhet och mötet mellan generationer, läs mer om tävlingen här.