220831 / På plats i Bibliotekstan

Sedan början av sommaren håller vi på med ett nygammalt projekt med gågatorna Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan, som vi tidigare tagit fram en programhandling för.

Vi har nu fått i uppdrag av Trafikkontoret, Stockholm, att ta fram systemhandling för upprustning av dessa två gågator på sträckan mellan Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan. Gatorna har idag en traditionell utformning med trottoarer och körbana och upprustningen syftar till att främja gångflöden och stärka vistelsekvaliteter.

I veckan var vi på platsbesök för att testa utbredning av möbleringszoner för soffor, urnor och annan ny möblering.