230406 / På plats i Perstorp

Denna vecka var vi ute i det härliga aprilvädret i Perstorp, ett projekt där vi utvecklat idéer för allmän plats, från detaljplan fram till bygghandlingar. Som sista etapp ska parken i området byggas år 2025. Under platsbesöket tittade vi på placering och belysning av de konstverk som Tilda Lovell ska göra till projektet.