190125 / På plats med Örjan Stål

Vi jobbar vidare i kv. Galten i Lunds stadskärna. Genom ett parallellt uppdrag har vi tillsammans med Marge Arkitekter tagit fram ett gestaltningsförslag vilket ligger till grund för en ny detaljplan för området. En bärande idé i vårt förslag är att behålla de två mäktiga träden i kvarteret och låta kvarterets nya byggnaderna omfamna dem. I torsdags var vi på plats tillsammans med trädexperten Örjan Stål och finstuderade den flerstämmiga linden och platanen.