211117 / På plats vid Spaltgasverket

I arbetet med Gasverksparken i Norra Djurgårdsstaden förhåller vi oss till ett mäktigt industriminne – Ett spaltgasverk. En av verkets 4 spaltungnar kommer att bevars i parken och i veckan var vi på plats för att undersöka det närmare.