191025 / Parallellt uppdrag för Elinelund

Tillsammans med Brunnberg & Forshed skissar vi på en strukturplan för den tredje och sista etappen av stadsdelen Elinelund i Malmö. Tomten vi arbetar med ligger jämte både Limhamns kalkbrott och E20 – i gränslandet mellan stad och landsbygd. Projektet är ett parallellt uppdrag initierat av Stadsbyggnadskontoret, Fastighets- och gatukontoret på Malmö stad.