210518 / Plan för ny idrottsplats i Järva ute på samråd

I dalen mellan Tensta och Rinkeby utreds möjligheterna till en ny idrottsplats för cricket, fotboll, baseboll och softboll. Vi på LAND har deltagit i detaljplanearbetet och tagit fram ett program. Idrottsanläggningen ska passas in dalstråkets natur och topografi, gestaltningen ska ha en samhörighet med närliggande Järvabadet.

Här kan du läsa mer om projektet.