240521 / Platsbesök Origo

Förra veckan besökte vi färdigställda kontorsfastigheten Origo beläget i mötet mellan Sundbyberg och Solna. På uppdrag av Humlegården har LAND utformat gårdar och entréer.

Vi har arbetat med omdaningen av området under många år och Origo är en del av en helhet med nya kontorsfastigheter, hotell och restauranger där LAND har haft i uppgift att sy ihop hela området med en gemensam landskapsgestaltning och tydligt öppna upp kvarteren mot anslutande gatumark.

I en stadsdel som tidigare varit inhägnad och uteslutande hårdgjord har nu en sekvens av gröna och hårdgjorda ytor etablerats mellan bebyggelsen vilka kopplar ihop några av de viktigaste byggnaderna inom kvarteret med varandra. På så sätt har orienterbarheten förbättrats och nya platsbildningar och fler mötesplatser skapats.