180423 / Program för Vårbergstoppens nya lekplats är levererat

Nu har vi levererat program för lekplatsen på Vårbergstoppen som ska uppgraderas till stadspark. Lekplatsen anpassas till det befintliga landskapet och integreras i en av de artificiella slänterna samt smyger sig in i urskogen. 2020 kan du åka Stockholms längsta rutschkana här!

Beställare är Trafikkontoret på Stockholms Stad och projektet är ett samarbete AndrénFågelström som har tagit fram lekfulla klot till lekplatsen samt Tyréns som gestaltar den övriga parken.