170228 / Stenhöga illustrationsplan översikt_ LAND