Grön bullerskärm på Lidingövägen

Utmed Östermalms IP på Lidingövägen har LAND varit med och gestaltat en 160 meter lång grön bullerskärm. Skärmen är planterad med ca 28 000 pluggplantor och bjuder på en rik blomning i olika färgteman från vår till höst. Växtvalet är en blandning av inhemska arter och prydnadsväxter: storfryle, stensöta, rödfibbla, blodnäva, trädgårdsnäva, myrtennejlika, sandnejlika, strandtrift, silververonika och blåsvingel. Skärmens grundkonstruktion består av sträckmetall i rosttrögt stål och innehåller förutom växter även belysning. På vintern när växterna vilar och är vissna är det den rostbruna panelen och belysningen som tar över.

I samband med att Norra länken öppnats har trafiken på Lidingövägen minskat och gatusektionen byggs nu om med en bredare dubbelriktad cykelbana. Stråket är en viktig länk för cykelpendling mellan Norra Djugårdstaden, Ropsten och City. Den gröna skärmen ligger precis intill gång- och cykelstråket vilket gör att planteringarna upplevs på nära håll. Det är med detta i åtanke som utformningen gjorts så varierad och händelserik. Baksidan, mot Östermalms IP, har sprutbesåtts med gräs och bildar också den en grön avskärmning mot vägen.

Den växtbeklädda skärmen ersatte ett traditionellt plank, och klarar förutom att skapa ökad trivsel för passerande gående och cyklister, av att absorbera både luftpartiklar, avgaser och buller.

Uppdrag: Program och projektering.
Beställare: Stockholm Stad, Trafikkontoret, Elisabeth Ström och Jean Louis Dessalles.
Projektgrupp: Tora Bärnarp och Brage Ullbrant.
Samarbete: Kempe ljusdesign.
År: 2015-2016.
Byggår: 2016.

Grön bullerskärm_landarkitektur_1
Grön bullerskärm_landarkitektur_3
Grön bullerskärm_landarkitektur_4
Grön bullerskärm_landarkitektur_5
Grön bullerskärm_landarkitektur_6
Grön Bullerskätm_iconkarta_landarkitektur