Årstafältets entré

I översiktsplanen pekas Årstafältet ut som ett av stadens nya stadsutvecklingsområden. Tvärbanan stannar vid fältets norra spets. Denna station blir en av de viktigaste entréerna och kommunikatör till den nya stadsdelen. En parallellskiss med två arkitektteam genomfördes vintern 2014 för att gestalta denna entré. Tillsammans med DinellJohansson och förslaget ”Urban skog” fick vi fortsatt uppdrag.

På Årstafältets entréplats skapade vi en försmak av Årstafältet, ett förband åt huvudakten. Trafiknoden fick en tydlig identitet som både kan hantera den snabba springturen till spårvagnen och samtidigt vara en plats där man kan vänta och mötas. Kanske till och med missa nästa spårvagn med flit?

Gestaltningen bestod av fyra tydliga delar:
Brickan: Basen i gestaltningen består av ett sammanhållet golv för att tydliggöra platsen och betona dess öppna struktur som en genomgångsplats.
Träden: skalan tas ner på den öppna platsen, rummet definieras och grönskan maximeras med hundratals träd placerade i rutnät. Arterna väljs med inspiration av Mälarlandskapet för att upprätthålla viktiga ekologiska spridningszoner. Inslag av mer exotiska träd som rimmar med Årstafältets tradition av odling och hortikultur blandas in.
Pergolan: en belyst pergolastruktur som adderas för att öka orienterbarheten och accentuera det viktigaste stråket genom platsen till spårvagnsstationen.
Paviljongerna: Tre paviljonger integreras i trädens rutnät. De är flexibla i sitt utförande och möjliggör flera användningsområden. Några av fältets aktiviteter lånas in och presenteras här. Cykelpaviljongen skapar en platseffektiv och säker parkering. I botten huserar även ett café med cykelverkstad. Takpaviljongen har belysning och väderskydd för loppis och andra evenemang. Möjlighet till lek ges i Lekpaviljongen.

Arkitekt: Anders Kling och Rebecka Rosén
Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad
Uppdrag: Parallellskiss, fortsatt uppdrag
År: 2014

 

arstafaltets-entre_land_dinelljohansson_2014_perspektiv

Illustrationsplan_Årsta entré_1_1000

arstafaltets-entre_land_2014_konceptarstafaltets-entre_land_2014_sektion-1_200_dagarstafaltets-entre_land_2014_sektion-1_200_natt

 

arstafaltets-entre_land_2014_traden_02arstafaltets-entre_land_2014_ikonkarta