Böljan, Hammarby sjöstad

Kvarteret Böljan är en bostadsgård i ett kvarter i stadsdelen Hammarby sjöstad, Stockholm. Projektet är ett samarbete med KOD Arkitekter som utformat och projekterat bostadskvarter. Gården utformas i enlighet med bostadskvarterets struktur. Färgen grön är det genomgående temat. Två stora ytor sörjer för grönska, vistelse och lek. För att skapa goda växtförutsättningar på den upphöjda bjälklagsgården vinklas ytorna upp i valda hörn för att skapa ett bra jorddjup för plantering av träd, buskträd och perenner. Dessa upphöjda hörn placeras vid gårdens entréer vilket ger förutsättningar för en välkomnande grönska. Ytorna består av stora perennplanteringar med inslag av träd och buskträd, gräsytor, gummiytor med lek samt trädäck som kan nyttjas som gemensam uteplats. Alla vertikala element på gården som kanter och murar är byggda i trä.

Uppdrag: Program och projektering.
Beställare: Riksbyggen, Klas Spångberg. PEAB Bostad, Johan Ax-Riise.
Projektgrupp: Sofia Nylén och Veronika Borg. Projektet genomfördes under anställning hos Grontmij AB.
Byggår 2008-2009.

Böljan is a residential block in the neighbourhood “HammarbySjöstad”, Stockholm. The project is a collaboration with KOD Architects who designed the residential building. The design of the courtyard is based upon the residential neighbourhood structure. The colour green is the recurring theme. Two large areas provide space for greenery, residence and playfulness. Selected corners in the elevated floors of the yard are angled upwards to create a good soil depth for planting of trees, shrubs and perennials. These elevated corners are placed at the entrances to the courtyard and provide a welcoming greenery. The surfaces consist of large perennial plants with hints of trees, shrubs, grass surfaces, playful rubber surfaces and a wooden deck that can be used as a common patio. All vertical elements in the courtyard such as edges and walls are built of wood.

Boljan_LAND_2008_2009_6Boljan_LAND_2008_2009_5   Boljan_LAND_2008_2009_8 Boljan_LAND_2008_2009_9Boljan_LAND_2008_2009_2

Boljan_LAND_2008_2009_karta-01