Centralstaden

År 2022 vann LAND Arkitektur, tillsammans med Foster + Partners, Marge Arkitekter, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders & Tam Group ett parallellt uppdrag utlyst av Jernhusen och fick uppdraget att gestalta den nya Centralstadens publika rum i Stockholm. Stockholm Centralstation öppnades 1871 och blev hjärtat i ett växande Stockholm. Idag passeras stationen av 200 000 personer dagligen och för att möta framtidens tågresande behöver spårkapaciteten utökas. Utbyggnaden av stationen ger en unik möjlighet att utveckla Sveriges mest centrala mötespunkt, förbättra platsens flöden och förstärka livet i denna del av staden.

Trafikverkets föreslagna nya spår- och plattformslayout möjliggör en ökning av antalet tåg med 40 procent och tillåter en fördubbling av passagerarkapaciteten. Därtill kan flera hållbara transportslag sammanföras i en integrerad bytesnod. Genom överdäckning av spårområdet möjliggörs utveckling av en hållbar stadsmiljö där fotgängare prioriteras. Området blir en ny destination och mötesplats i Stockholm och Sverige.

Förslaget bygger på att koppla ihop stationsområdet med staden omkring. Den nya Centralstaden länkar samman omkringliggande gator och förbättrar förbindelsen mellan de östra och västra delarna av Stockholm. Området utformas med nya stadskvarter som knyter an i skala till den typiska stenstaden och som gestaltas med respekt för den historiska stadssilhuetten och stadens möte med vattnet. Nya och förbättrade flöden möjliggörs och ger goda förutsättningar för aktiva och trygga publika gator och platser. Ett nytt offentligt torg skapas på Klarabergsgatan och en ny park, inspirerad av den historiska Järnvägsparken, återskapas i områdets södra del. Med utsikt över vattnet blir parken en grön oas i Stockholm.

Det är viktigt att stärka Centralstationens roll i staden och utveckla dess funktion som mötesplats för hållbart resande. De nya publika platserna som skapas i området adderar möjligheter för grönska, vistelse, uteserveringar och gena kopplingar. En väv av gator och platser som berikar city med nya kvaliteter, kopplar samman staden, vänder baksidor till framsidor och möjliggör nya intressanta målpunkter.

Centralstaden kommer att byggas med högsta hållbarhetsambitioner. Genom mer grönska, ekosystemtjänster, cirkulär ekonomi, medvetna materialval och innovativa tekniska lösningar ökar biodiversiteten och koldioxidavtrycket minskas med målet att skapa ett klimatneutralt nav för hållbara resor och transporter.

Uppdrag: Utvalt förslag i parallellt uppdrag
Beställare: Jernhusen
Projektgrupp: Alf Orvesten. Emilia Molin, Therese Lemos, Emma Nilsson, Diana Holmbom och Alice Hammar
Samarbeten: Foster + Partners, Marge Arkitekter, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders & Tam Group
Visualiseringar: TMRW
År: 2021 – pågående