Elinelunds gårdar, Malmö

Elinelunds gårdar ligger i skärningspunkten mellan olika storheter som Limhamns kalkbrott, trafiklederna till Europa och ett vidsträckt slättlandskap. Mot vinden, de hårt trafikerade vägarna och det stora landskapsrummet skapas en front av tät bebyggelsemassa. Där innanför vecklar ett varierat, skyddat bostadsområde ut sig med en mångfald av olika bostadstyper och sekvenser av offentliga rum i en låg och tät skala, fast förankrad i en lokal byggnadstradition. I Elinelunds gårdar vill vi återuppväcka tanken om grannskapet. Alla bostäder ingår i ett större sammanhang, ett grannskap att dela med fler. Vare sig du bor i radhus, parhus eller lägenhet finns närheten till ditt grannskap med stora och generösa bostadsgårdar som samlingspunkter. Kontrasterna är en stor kvalitet i Elinelunds gårdar. Att ta hunden på promenad från bostadsgården till en småskalig gata omgiven av tät låg bebyggelse och sedan ut i det stora slättlandskapet. Att vandra från Navet med sin 4H gård längs huvudgatan och upptäcka en stor variation av olika offentliga rum förbi den samlande Grannskapsparken mot skolan mitt i byn. Att vara innanför men alltid med en kontakt mot omgivningen. Att följa vattnet som beskriver en berättelse från bostadsgården ut till lokalgatorna via huvudgatan för att slutligen nå de iordningställda våtmarkerna. Eller att gå längs kanterna av Elinelunds gårdar: Längs stekelstråket, optimerad för sandlevande insekter, förbi det smågyttriga koloniområdet och vidare längs kanten på det vidsträckta kalbrottet ut till havet.

-En rikedom på en liten yta som få platser i Malmö kan matcha.

Uppdrag: Parallellt uppdrag för Elinelunds gård etapp 3
Beställare: Malmö Stad
Projektgrupp: Sofia Nylen, Camilla Doms, Diana Holmbom, Anders Kling
Samarbete: Johanna Gill, Ingrid Moberg, Ida Andersson på Brunnberg Och Forshed
År: 2019 –