Flottiljen, Barkarbystaden

Barkarbystaden är en av Stockholmområdets största exploateringar. Flottiljen, ett av de första kvarteren i den nya stadsdelen, placerat intill ett centralt parkstråk och en lokal träffpunkt. Bostadsgården ligger omsluten av kvarteret men öppnar sig i väster mot parken. Gestaltningen av bostadsgården tar sin utgångspunkt i en större sammanhängande form som skall vara så flexibel att den kan ta hand om alla praktiska funktioner förknippade med en bostadsgård. Den svepande centrala grönytan viker undan och breddar upp det omgärdande gångstråket där funktioner som cykelparkering och handikappangöring behövs. Lekytor och gemensamma sittplatser integreras i den centrala formen. Längs fasaderna finns privata uteplatser något upplyfta från gångstråket. Parkens grönska i form av träd rinner in över gården från väster. Projektet är ett samarbete med Joliark som är ansvarig arkitekt för bostadshuset. Kvarteret fick priset årets byggnadsmärke 2015 av Järfälla kommun.

Uppdrag: Program och projektering.
Beställare: Viktor Hansson Byggnads AB.
Projektgrupp: Sofia Nylén och Lina Andersson.
Byggår: 2015.

Flottiljen_2015_LAND_1Flottiljen_2015_LAND_5 Flottiljen_2015_LAND_3Flottiljen_2015_LAND_2 Flottiljen_2015_LAND_4  Flottiljen_2015_LAND_6 Flottiljen_2015_LAND_plan

Guide