Skvallertorget & Midsommarparkens entré, Midsommarkransen

På uppdrag av Stockholm stad har LAND tillsammans med trafikplanerare på Strid & Lundberg tagit fram program och bygghandlingar för två små offentliga rum i fina Midsommarkransen, längs Svandammsvägen. Två platser som idag är lite bortglömda men som bär på en slumrande potential.

Med ganska enkla åtgärder förvandlas dessa små offentliga rum från trafikytor till nya vistelseplatser. Den ena platsen, Skvallertorget präglas av en trafikkorsning, en överbred väg. Här iordningställs två stenbelagda torgytor med plats för uteserveringar och annan vistelse under två nyplanterade träd. På den andra platsen leds biltrafiken om så att gångflöden underlättas från tunnelbaneentrén vid Svandammsvägen. Ett tydligare samband upprättas mellan den lilla kvartersparken Midsommarparken och gatan med en sammanhängande torgyta, nya träd och sittplatser. Beläggningen av storgatsten i olika röd-gråa nyanser och runda bänkar runt träden återkommer på de bägge platserna och knyter dem uttrycksmässigt tillsammans.

Uppdrag: Program och projektering.
Beställare: Stockholm stad, Trafikkontoret.
Projektgrupp: Anders Kling, Viktor Nilsson, Marta Wännman.
Samarbete: Strid & Lundberg (trafik).
År: 2018 – 2019.

 

SKVALLERTORGET

 

 

MIDSOMMARPARKENS ENTRÉ