Gävle strand

Liksom många andra svenska städer har Gävle de senaste decennierna expanderat på industrimark i centrumnära lägen. Alderholmen är Gävles gamla industrihamn. Här uppförs bostäder med vattenutsikt. Den tredje och sista etappen i denna utbyggnad, den s.k. Hucken, har LAND tillsammans med Marge utvecklat som en inbjuden parallellskiss.  Konceptet bygger på att utveckla tre stråk med tre helt olika karaktärer. Tre olika upplevelser. Tre sätt att röra sig genom och uppehålla sig i området. Tre stråk som organiserar bebyggelsen.  Bebyggelsen formas längs en långsmal udde med koncentrerade, slutna sidor längs vattenstråken. Bakom det koncentrerade fasaderna öppnar sig en varierad inre sida. En mångfacetterad palett av fasaduttryck, rumsligheter och material. Hucken är en ask. En ask med en enkel, smakfull yttre sida och med en rik insida. Den som öppnar asken blir rikligt belönad.  Längst ut på Huckens udde öppnar sig en större offentlig plats. På udden når man vattnet i form av en stor trappa. Trappan blir Huckens viktigaste mötesplats. Här kan man sitta, ligga, hänga och bada. Trappens form ändras beroende av vattenståndet. En mötesplats för hela Gävle och den självklara valet för den som bor i centrum och vill bada.

Uppdrag: Parallellt uppdrag.
Beställare: Gävle kommun.
Projektgrupp: LAND Arkitektur genom Anders Kling, Lisa Hellberg, Marta Wännman och Alf Orvesten.
Samarbete: Marge Arkitekter.
År: 2014.

Gavle strand_LAND_2014_02Gävle strand_LAND_langdsektion_2014Gävle strand_LAND_2014_04Gavle strand_LAND_2014_03UtskriftGavle_Strand_Hallbarhet_LAND_2014Gävle-strand_LAND_analyser_2014Gavle strand_LAND_2014_timskissGavle strand_LAND_2014_timskiss2Gavle strand_LAND_2014_plats  Gävle-strand_LAND_2014_10