Gröna stugans park / Flygplansparken

Gröna Stugans park, eller Flygplansparken som den också kallas, är en central kvarterspark i Bredäng.
Som en initierande del i parkens upprustning hölls en dialog i form av en medborgarbudget som vi utformade i samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning och OpenLab. Syftet var att samla in idéer och önskemål för upprustningen samt låta invånarna aktivt delta i beslut gällande deras närmiljö.

Dialogen hölls under sommar-höst och det gick att delta och lämna idéer på flera sätt. Efter idégenereringen tog vi fram en strukturskiss där en omröstning fick bestämma parkens lekinnehåll.

Det mest populära önskemålet blev Lekhus & Utkikstorn vilket blir parkens mittpunkt med utmanande lek i form av höga rutschkanor, torn, hängbroar, klätterväggar, kojor, balansbana. Strukturellt får parken nya entréer och ett nytt centralt gångstråk med förbättrade siktlinjer. Gräsytan renoveras och kopplas tydligare mot lekplatsen för att möjliggöra picknick, bollek och spring.

Flygplanet som står i parken idag, har stått i parken ända sen den byggdes 1965. Många idéer kom in med fokus på denna klätterskulptur som nu renoveras och uppdateras. En ny grön stuga var också ett tydligt önskemål och parken får därför en central samlingsplats med ”Gröna stugan”, ett väderskydd med hängmatta, bänkbord och grillplats.
Bygget är i full gång och invigning sker på parkernas dag den 25 augusti 2018.

Arkitekt: Tora Bärnarp, Rebecka Rosén, Emilia Molin
Beställare: Trafikkontoret Stockholm Stad, Jean-Louis Dessalles
Uppdrag: Program och projektering samt Medborgardialog
Samarbete: Tyréns (belysning)
År: 2016-2017
Byggår: 2017-2018

 

Gröna Stugans park_LAND_2018_2_Bilder före

Gröna Stugans park_LAND_2018_Dialog15_Open LabGröna Stugans park_LAND_2018_Dialog13_Open Lab

 

Gröna Stugans park_LAND_2018_5_Alternativ

 

 Gröna Stugans park_LAND_2018_Dialog41

Gröna Stugans park_LAND_2018_Dialog23

Gröna Stugans park_LAND_2018_Inzoom

Gröna Stugans park_LAND_2018_Bygge

Gröna Stugans park_LAND_2018_Bygge 20180405

Gröna Stugans park_LAND_2018_Iconkarta