Gröna stugans park / Flygplansparken

Gröna Stugans park, eller Flygplansparken som den också kallas, är en central kvarterspark i Bredäng. Som en initierande del i parkens upprustning hölls en dialog i form av en medborgarbudget som vi utformade i samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning och OpenLab. Syftet var att samla in idéer och önskemål för upprustningen samt låta invånarna aktivt delta i beslut gällande deras närmiljö.

Dialogen hölls under sommar-höst och det gick att delta och lämna idéer på flera sätt. Efter idégenereringen tog vi fram en strukturskiss där en omröstning fick bestämma parkens lekinnehåll.
Det mest populära önskemålet blev Lekhus & Utkikstorn vilket nu utgör parkens mittpunkt med utmanande lek i form av höga rutschkanor, torn, hängbroar, klätterväggar, kojor, balansbana. Strukturellt har parken fått nya entréer och ett nytt centralt gångstråk med förbättrade siktlinjer. Gräsytan har renoverats och kopplas tydligare mot lekplatsen för att möjliggöra picknick, bollek och spring. En ny stor ek har planterats centralt i parken liksom ett flertal blommande träd och buskar och mängder av vårlökar.

Flygplanet, en klätterskulptur som stått i parken ända sen den byggdes 1965 och gett parken dess informella namn är nu restaurerat och anpassat till dagens leksäkerhetskrav. En ny grön stuga var också ett tydligt önskemål och parken har därför fått en central samlingsplats med ”Gröna stugan”, ett väderskydd med hängmatta, bänkbord och grillplats.

Parken återinvigdes med festligheter sommaren 2018.

Uppdrag: Program och projektering samt Medborgardialog.
Beställare: Trafikkontoret Stockholm Stad, Jean-Louis Dessalles.
Projektgrupp: Tora Bärnarp, Rebecka Rosén, Emilia Molin.
Samarbete: Tyréns (belysning), Skärholmens stadsdelsförvaltning (dialog) och OpenLab (dialog).
År: 2016-2017.
Byggår: 2017-2018.

 

   

 

Gröna Stugans park_LAND_2018_Iconkarta