Hammarby Sjöstad

Sjöstadsparterren med omgivande kvarter är ett prisbelönat planområde i Hammarby sjöstad, Stockholm. Denna utgörs av ett parkstråk och ett kajområde vid ny stadsmässig bostadsbebyggelse. I stadsdelen finns små torgytor som bildar entréer och mötesplatser för Sjöstadsborna. Ett av dessa torg ligger vid Sjöstadskapellet. Platsen har en liten upphöjd stenlagd yta som kan fungera som scen till kyrkan eller som samlingspunkt för dess besökare. Detaljeringar i rostfritt stål utgör utsmyckning på platsen. Under dygnets och årets mörka timmar är dessa ljussatta.

Uppdrag: Program.
Beställare: Stockholms stad, Kristina Menyes.
Projektgrupp: Sofia Nylén och Sylvia Kornstad. Projektet genomfördes under anställning hos Grontmij AB.
Byggår: 2005.

Sjöstadsparterren and the surrounding neighbourhood is a prized city planning project in Hammarby Sjöstad, Stockholm. It consists of a scenic green path and a wharf area surrounded by the new urban residential planning. There are also squares that act as entrances and meeting points for the inhabitants. One of these small squares is located near Sjöstads chapel. The square has a small raised area that can be used as scene or for other social activities. Details in stainless steel, highlighted with lights at night and throughout the darkest months, act as decorations on the site.

Hammarby_sjostad_LAND_2005_ny1