Jackproppen, Norra Djurgårdsstaden

Kv Jackproppen ligger i utkanten av bostadsområdet Abessinien i Hjorthagen och ingår i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. Kvarteret ligger inpassat i Hjorthagsparkens naturmark på en hylla i berget, format av ett tidigare dagbrott. Det föreslagna kvarteret består av två byggnadsvolymer med en gård mellan sig och innehåller bostäder samt en förskola med fyra avdelningar.

Projektets ambition är att passa in byggnadsvolymerna i landskapet med så liten påverkan som möjligt på det omgivande landskapet. Placering och utformning av byggnaderna har anpassats till de stora ekträden och hänsyn har tagits till de viktiga ekmiljöerna. Vegetationen på marken, tak och väggar ska knyta an till den omgivande Hjorthagsparken. Mellan byggnaderna skapas en gårdsmiljö för de boende och förskolan. Idén är att ta tillvara platsens särart med ekbacken och utsikten ut över Norra Djurgårdsstaden.

Uppdrag: Utredning inför detaljplan.
Beställare: Byggnadsfirman Erik Wallin.
Projektgrupp: Alf Orvesten och Marta Wännman.
Samarbete: Kjellander Sjöberg arkitekter.

Jackproppen_sektion_D_D_LAND_2015Jackproppen_plan_LAND_2015

Jackproppen_axio_LAND_2015Jackproppen_sektion_A_A_LAND_2015  Jackproppen_sektion_C_C_LAND_2015

Jackproppen_analys_LAND_2015

 

Jackproppen_karta_LAND_2015-01