Kajplats 6 – Bostadsgård vid Liljeholmskajen

Vid Liljeholmskajen på Årstavikens södra strand har en ny stadsdel vuxit fram under snart 20 års tid. Kajplats 6 är ett U-format kvarter uppdelat i ett stadskvarter på 6-7 våningar och en högdel i 26 våningar. Gården ligger på plan 2 och öppnar upp sig mot vattnet.

Utformningen består av ett stort sammanhängande trädäck med utskurna delar för planteringar, lek och samlingsplats. Växtbäddarnas utbredning fortsätter under trädäcket vilket i kombination med väl tilltagna jorddjup möjliggör en grön och frodig karaktär på bostadsgården. Stora planteringar med perenner och gräs ramar in gården och skapar insynsskydd för bostäderna. Varje lägenhet på gårdsplanet har en stor uteplats med en avskiljande avenbokhäck. Gestaltningsgreppet med de utskurna planteringarna skapar upplevelsen av en spång ut från den privata uteplatsen till den gemensamma gården.

I gårdens centrala del finns en lekyta i form av en stor nedsänkt sandyta med koja, balanslek samt små bakbord. Längst ut mot vattnet finns en samlingsplats med kvällssol med utblick över Årstaviken och Södermalm. Ytan rymmer två större sällskap och definieras av en pergola i stål som kläs av blommande klätterväxter. Perennplanteringar ramar in samlingsplatsen och markmaterialet utgörs av ljust stenmjöl som matchar byggnadens ljusa fasader. På nedre plan mot kajen finns en restaurang med ljusgård som släpper in ljus och har tre större björkar planterade. Björkarnas kronor bidrar också till att bilda en grön volym på gårdsplanet.

Uppdrag: Program och projektering
Beställare: JM
Projektgrupp: Tora Bärnarp, Karin Stephansson, Viktor Nilsson. Clara Eckersten programskede
Samarbete: Ripellino Arkitekter (Byggnader)
Byggår: 2020