Kräftriket

Tillsammans med Marge arkitekter har LAND ritat om Akademiska Hus nya kontor i Kräftriket, en stadsdel på Norra Djurgården i Stockholm, gränsande mot Brunnsviken. Projektets syfte har varit att rusta och ställa om en befintlig fastighet. En fastighet som ursprungligen huserade Veterinärhögskolans verksamhet med klinisk undervisning, forskning och djurförsök. Huset är en grönklassad byggnad ritad av Joel Lundekvist och Gunnar Asplund från tidigt 1900-tal.

LAND har gestaltat husets innergård och förgårdsmark. Gården används för representation och umgänge men även huvudentré till kontoret via den portik som leder in på gården från gatan.

Gården innehåller ett entréstråk och två nedsänkta, grusade vistelseytor. Det generösa huvudstråket är lite av projektets clou. Det utgörs av återbrukad marksten från andra projekt hos Akademiska Hus, samt riven sten från Albano-projektet på andra sidan gatan. Det har lagts i ett mönster för att åstadkomma rytm och detaljering i den annars enkelt utformade gårdsmiljön.

Den ena grusytan är som ett tomt golv med flyttbart möblemang och omgiven av vertikala stolpar med klätterväxter och belysning. En vardagsplats att äta sin medhavda lunchlåda eller en festplats som kan nyttjas för olika evenemang som kräver en större flexibel yta. Stolparna har eluttag för den som tex. vill koppla in sin laptop eller sätta upp tillfällig belysning. Trädetaljerna på gården – stolparna och en träkant – samspelar med husets tak och består av betsad och linoljeimpregnerad furu.

Den andra ytan är gårdens smycke med en stor upphöjd plantering, omskriven av en träkant med integrerad sittmöjlighet. Planteringen utgör ett blickfång som växlar med årstiderna och med ett vårdträd som med åren kommer ge svalkande lövskugga.

Uppdrag: Program och projektering
Beställare: Akademiska hus
Projektgrupp: Anders Kling, Viktor Nilsson, Siri Allard och Emma Nilsson
Samarbete: Marge arkitekter (byggnad/inredning)
Byggår: 2021