Kvillebäcken, Hissingen

I samband med stadsutveckling med nya bostäder i Kvillebäcken på Hisingen, Göteborg, skall en ny saluhall byggas i anslutning till det nya bostadsområdet. Förslaget hanterar en saluhall och dess relation med ett omgivande torg. Idén bygger på att torget bildar en bas för hela platsen där torgets golv löper genom byggnaden och förstärker känslan av en större sammanhängande publik yta. Ett beläggningsmönster skapar en matris med utgångspunkt från riktningar i de omkringliggande områdena. Byggnaden landar på platsen och fungerar som ett skikt mellan handel ute och inne. Dess enkla och strikta geometri bryts av två bergsliknande kroppar. Den ena är sluten och tung och sörjer för olika basfunktioner och installationer. Den andra kroppen är en öppen luftvolym och byggnadens samlande ljusrum. Förslaget blev belönat med 2:a pris i en öppen tävling.

Uppdrag: Öppen tävling.
Beställare: Älvstranden Utveckling.
Projektgrupp: LAND genom Lina Andersson, Lisa Hellberg, Sofia Nylén. Urban Design genom Erik Jarlöv, Helena Glantz, Alexander Blomkvist.
År: 2011.

In accordance with the development of Kvillebäcken an enclosed food market is to be built. The proposal shows the new market place and it’s relation with the connecting square area. The idea is to create a coherent floor which runs through the covered market, this approach creates a feeling of a bigger public scene. The pattern of the floor creates a matrix inspired by the form of the surrounding areas. The new building volume creates a soft edge between indoor and outdoor shopping. The simple yet strict geometry is cut by two rocklike building volumes. One of them gives an introspective character which serves different basic functions and installments. The other one has an open feeling and creates a spacious and illuminated room.

Kvillebacken_LAND_2011_perspektiv3Kvillebacken_LAND_2011_perspektiv2Kvillebacken_LAND_2011_analyser1Kvillebacken_LAND_2011_analyser2L-Brämaregården_LA 1_400Kvillebacken_LAND_2011_sprangskissAxoss_Planutsitt_KvilleKvillebacken_LAND_2011_sektion1Kvillebacken_LAND_2011_sektion2Kvillebacken_LAND_2011_karta