LAND I PARIS / NANTES

I oktober 2015 åkte LAND på studieresa till Paris och Nantes. Månadens Arkitekturworkshop sammanföll med studieresan och vi utmanades att undersöka och dokumentera platserna vi besökte på nya sätt. Boken LAND I PARIS / NANTES 1-4 OKTOBER är en sammanställning av vår dokumentation. Ett minnesdokument och inspiration för framtida platsbesök och resor.

 

Hur kan man undersöka och dokumentera en plats?

Startkit, en brun papperspåse innehållandes: plastficka, etiketter, klistermärken, krita, färgpenna, tuschpenna, foto och instruktioner.

Syfte: Utveckla metoder att ha med oss vid framtida platsbesök, samt att fördjupa oss i, och minnas, Paris stadslandskap. Materialet sammanställs sedan till en bok, för att på så sätt spara vår gemensamma kunskapsinhämtning.

Uppgift: Tanken är att vi ska (våga) prova olika sätt att undersöka, förstå och dokumentera en plats. Detta gör vi genom att bland annat; skissa, fotografera, samla, bygga modell, mäta, beskriva och känna.

Vad?: Vegetation, dofter, ljud, rumslighet, människor, kontextuell förankring, dagvattenhantering, historiska lager, landskapets lager, före/efter, gestaltningsgrepp micro-/macroskala, Fransk tradition?, användning, tidsaspekter, säsongsaspekter. Titta på en detalj, en rörelse, en resa, en person, marken, väggarna, taket, människorna, händelserna, färgen, framifrån, bakifrån, under.

Hur?: SKISSA – Skissa med penna, tusch, krita, en färg eller flera, kol, snabbt, långsamt, övergripande, detalj, koncept, system, plan, sektion, händelse, rörelse, mellanrum. SAMLA. SKRIVA – beskriv hur det ser ut, vad du hör, vad du ser, hur det känns, vad du tänker, vad du tror, vad du vill, hur du mår, vad som händer. FILMA. LJUDUPPTA. KÄNNA. POSITIONERA – var vill du vara och varför? hur vill du vara där? KONVERSERA. MODELLERA. TAGGA – Lämna ett avtryck… AKTIVERA – testa platsen, testa dig själv, dansa! HÄLSA. KLURA – hur konstruktionen är löst? MÄTA. DRIVA – situationisternas derivé, driva, uppstod i Paris på 1950-talet. FILOSOFERA.

Arrangör: Rebecka Rosén och Marta Wännman.
År: 2015/2019.