Life City

I gränsen mellan Solna och Stockholm, i nära anslutning till Karolinska sjukhuset, har ett nytt kontorshus byggts. Här kommer företag med fokus på forskning och innovation husera. Huset står på E4:an och överbyggnadsdjupet är grunt. Ett behov av väderskyddad cykelparkering och grönska, samtidigt som platsens specifika förutsättningar förbjuder stadigvarande vistelse, gav tydliga ramar.

En central planteringsyta är placerad framför bottenvåningens öppna kontorslobby. Mot kanterna finns cykeltaken som har ett tak av ört-sedum och lanterniner klädda med en gyllene strukturerad plåt. De gyllene boxarna släpper in dagsljus som reflekteras genom plåten och skapar en varm känsla. För att kunna klara av lasten från jord och snö behövde taket vara tjockt, men med en kant av perforerad plåt uppfattas taket som smäckert. Markmaterialet är jämtländsk kalksten närmast fasad, samt en stor sammanhängande yta av grus inblandad med gul dolomit för att fånga upp den gyllene tonen i fasad och lanterniner.

Uppdrag: Program och projektering
Beställare: Atrium Ljungberg
Projektgrupp: Alf Orvesten, Hanna Nyström, Helena Guiu
Samarbeten: ON Arkitekter (Byggnad), Scheiwiller Svensson Arkitektkontor (Fasad)
Byggår: 2022