Mälarpromenaden, Botkyrka

Mälarpromenaden är del av Stockholms strandstråk. Botkyrkas del av Mälarpromenaden går från Slagsta färjeläger till Norsborgs Herrgård. Stigen följer strandkanten genom tallskog, lövskog och över hällmarker.

Vårt uppdrag var att rusta den befintliga rekreationsstigen samt att ta fram ett nytt skyltprogram. Stigen har fått en ny stenmjölsyta och nya bänkar har placerats på platser med fin utsikt. Promenaden har slyröjts och utblickar har öppnats upp för att få bättre kontakt med vattnet. Stigens sträckning har märks ut med målade prickar på träd och stenar.

Skyltprogrammet består av cortenskyltar med utskuren text och naturmotiv från området. Tre olika typer av skyltar har tagits fram. Mindre hänvisningspilar, entréskärmar med plats för informationstavlor och platsskyltar. På entréskärmarna finns även stigen utskuren i ståket med de viktigaste målpunkterna markerade.

Uppdrag: Upprustning av promenadstråk och skyltprogram.
Beställare: Botkyrka kommun, Anna Avilov. Program och projektering.
Projektgrupp: Sofia Nylén och Marta Wännman.
Byggår: 2013.

malarpromenaden_LAND_2013_2malarpromenaden_LAND_2013_fiskmalarpromenaden_LAND_2013_faglar malarpromenaden_LAND_2013_skyltskiss_skissZ:Projekt107600 Mälarpromenaden9 arbetsmaterialLRitningMoZ:Projekt107600 Mälarpromenaden9 arbetsmaterialLRitningMo

Mälarpromenaden