Masmo Solhagaparken

I Masmo finns en av Stockholms mest spektakulära tunnelba­neentréer. Ett högrest berg med klippor och tallar står som en fond mot en torgyta där själva nedgången till stationen är en instucken betongkassett i berget. Berget ligger där, väldigt och värdigt, men det är som att det ändå – i vardags­jäkteriet på väg till tuben – aldrig synts. En upphöjd plantering som upptog fokus på torget är borttagen. Istället har en stor öppen plats skapats och på denna ett raster av röda och orangea stolpar placerats. Stolpar som genom sin vertikalitet och kontrastverkan poängterar berget och förhindrar biltrafik. På kvällen är berget belyst och en stor skreva tas ned som ett motiv på torgytan i form av en gestaltad spricka av kros­sat glas och gräsruggar. En stor träklädd låda är i själva verket en skyddande kassun för fjärrvärmeledningar.

Sedan entrén till tunnelbanan invigts har den intilliggande Sol­hagaparken byggts. Ett stråk leder från torgytan ned till en aktivitetspark som tillkommit i nära dialog med Huddinge kommun och en intilliggande skola. Flera gestaltningselement återkommer i anläggningen. De röda stolparna, prefabricerade metallskodda betongrör, vilka fungerar som sittplatser, planteringar och lekfunktioner. Masmo är ett exempel på hur man med liten projektbudget kan åstadkom­ma en stor förändring.

Masmo Solhagaparken nominerades till Sienapriset 2018.

Arkitekt: LAND genom Anders Kling, Sofia Nylén, Therese Lemos och Marta Wännman
Beställare: Huddinge kommun, Camilla Fransson
Uppdrag: Program och projektering, 2012-2013
Byggår: 2013-2015

 

masmo_LAND_2012-2013 (8)

masmo_LAND_2012-2013 (7)

masmo_LAND_2012-2013 (3)masmo_LAND_2012-2013_plan

Ljusinstallationer av Michael Hallbert Ljusdesign AB 2008 (ändring av metadata kräver upphovsmannens tillstånd)

Ljusinstallationer av Michael Hallbert Ljusdesign AB 2008 (ändring av metadata kräver upphovsmannens tillstånd)

masmo_LAND_2012-2013 (5)masmo_LAND_2012-2013 (1)Utskrift Solhagaparken_LAND_2017_5Solhagaparken_LAND_2017_6Solhagaparken_LAND_2017_1Solhagaparken_LAND_2017_3 Solhagaparken_LAND_2017_2 masmo_solhagaparken_LAND_2012-2013_karta-01