Multimöbel

Multimöbeln är ett lekfullt utformat objekt som kan fungera som en upphöjd planteringsbädd för perenner eller gräs samtidigt som den erbjuder generösa sittplatser. Möbeln är gjuten i betongterrazzo och har utformats i samarbete med Strängbetong.

Beställare: Svenska Bostäder.
Projektgrupp: Sofia Nylén och Alf Orvesten.

The multi furniture is a playful designed object that can serve as a raised planting bed for perennials or grasses while offering generous seating. The piece is cast in betongterrazzo and has been designed in collaboration with Strängbetong.

Multimöbel_LAND_2009_01 Multimöbel_LAND_2009_sammanslaget