Norra Tyresö Centrum

Strax norr om Tyresö centrum utvecklas en rad nya bostadsområden som bygger på kvartersstadens rätvinkliga struktur. I ett av kvarteren, som är delat mellan två fastigheter, har LAND ritat en enkel liten gård. Husen är en slags moderna townhouses med lokaler i markplan. Fasadmaterialen varierar kraftigt mellan tegel, plåt och olika skivmaterial. En frilagd gavel – en portik med trapp – annonserar kvarteret och mötet med centrum. Fastigheterna ligger på olika nivåer och gårdsutformningen utgår från detta faktum. Gården är uppdelad i ett övre flak som utgörs av en utvidgad entréyta i tegel och en nedre nivå som är en relativt stor grönyta med planteringar och gräs. En låg trappa i tegel på gårdens soligaste del förbinder de två nivåerna. I den gröna delen rör man sig till sin bostadsentré på skrapgaller. Genom gallret växer med tiden gräs upp och trollar på så sätt visuellt bort gångvägarna. Uppe på en av fastigheterna finns stora takterrasser med planteringar och gemensamma uteplatser. Vi har medvetet valt ett stillsamt uttryck som en kontrast till fasadernas många material.

Det speciella med detta projekt är att hela bostadsgården, som är underbyggd med garage, fungerar som ett kvarhållande vattenmagasin. Allt vatten hamnar här i en enda stor sammanhängande växtbädd – även vattnet från taket som genom öppna stuprör mynnar rakt ut på gården. Bjälklaget lutar svagt mot en lågpunkt som är förbunden mot den öppna portiken där överskottsvatten leds ut direkt på trottoaren. Under byggnationen kunde vi studera hur vattnet betedde sig. Vid lätta regn fördröjdes i princip allt vatten på gården. Endast vid riktigt kraftiga skurar breddade vattnet över och då i små rännilar.

Uppdrag: Program och projektering
Beställare: JM
Projektgrupp: Anders Kling, Rebecka Rosén
Samarbete: Joliark och Sundell (Byggnader)
Byggår: 2019