Oceanhamnen

IS THIS YOUR FINAL DESTINATION? tar sin utgångspunkt i Oceanhamnens specifika plats, dess relation med staden och världen. Det nybyggda området i Helsingborg kommer innehålla de flesta funktioner som ett nytt område på en sådan här plats kan tänkas innehålla. Parker, olika mötesplatser, ytor för evenemang och folkliv, lekplatser i mer kontrollerad miljö, promenader med vattenkontakt, informella picknicksplatser, platser för att sitta solen, utsiktsplatser för att nämna några exempel. Det är inte mer av dessa grundläggande funktioner som saknas utan snarare något som faktiskt tar en verklig utgångspunkt i områdets identitet och historia.

Då det nybyggda området kan ses väl från olika platser i Helsingborg så är det lätt att se att området kan länkas tillbaka till staden. Samtidigt så är ett av de tydligaste karaktärsdragen för Helsingborg och det nya Oceanhamnsområdet de stora färjor som passerar så nära som 20 meter från kajkanten och de mötesplatser denna tävling handlar om. Dessa färjor kanske inte alltid ses som en självklar kvalité men de bidrar med något väldigt viktigt och unikt då de skapar en mycket speciell karaktär till området som inte kan hittas på många andra platser i världen. Detta skapar en viktig länk tillbaka till Oceanhamnens historia. En länk helt utan nostalgi. Det skapar en karaktär som annars ofta riskerar att försvinna i sådana här nybyggda områden. Och det är ju faktiskt en hamn. Idag är det en av världens största färjehamnar där det varje år passerar 8 miljoner människor. Och via dessa färjor så länkas området och Helsingborg samman med världen. Det är detta som är våra platsers absoluta styrka och kvalité.

Färjorna går varje dag, oavsett väder, och på ett år färdas ungefär 8 miljoner passagerare de 4 kilokvalimetrarna över sundet. Louvren, världens mest besökta museum, har också 8 miljoner besökare. Tate Modern i London har 5,6 miljoner besökare per år. MoMA i New York har cirka 2,7 miljoner besökare. Moderna Museet i Stockholm har ungefär 600.000 besökare per år. Så på en månad är det alltså fler människor som passerar Helsingborg och det nybyggda området än vad som besöker Moderna Museet på ett år.

IS THIS YOUR FINAL DESTINATION? tar sin utgångspunkt i detta och försöker skapa en plats som visuellt och konceptuellt knyter ihop dessa förutsättningar. Rent faktiskt består vårt förslag av en promenadväg som lyfts från marken och bildar ställning till en serie bokstäver. Där marken lyfts så används tomrummet under (där marken var tänkt höjas med 1,5 meter) till en stor, nästan 100 meter lång växtbädd. En växtbädd som fylls av en plantering med växter anpassade efter de speciella förutsättningar som råder här. Planteringen och den lyfta bron skapar en fond för stadsrummet innanför. Mellan bron, planteringen och den yttersta raden av hus skapas ett intimare, mer vindskyddat rum. Ett rum som står i kontrast till pirens bägge ändpunkter som är exponerade mot havet och staden.

På krönet på promenadvägen skapas utsikt ut mot havet och Helsingör men också en utsikt mot båtarna då man närmar sig höjden till fönstren på båtarna. Där uppe på bron står man nära de 8 miljoner människor som passerar. Blickar kan mötas. Ett leende utbytas. När man går upp på promenadvägen så går man också upp bakom bokstäverna. Ljuslådor som lyser åt båda håll. Från baksidan så aktiveras en lust och nyfikenhet att lista ut vilken mening bokstäverna bildar. Vad folk från andra sidan kan läsa enklare än du som står där bakom. Kvällstid läses de lysande bokstäverna på håll från olika delar av staden. En ljusslinga under tecknar bron och planteringarna. Träden mot husraden belyses mjukt med markstrålkastare.

Vårt gestaltningsförslag IS THIS YOUR FINAL DESTINATION? vill sätta igång tankegångar kring vår plats på jorden. Var vi hör hemma eller vart vi är på väg. De säger olika saker till de som bor i Helsingborg och/eller på det nya området eller till de som kommer från andra platser i värden och kanske når Sveriges gräns för första gången. IS THIS YOUR FINAL DESTINATION? Får helt olika typer av betydelse beroende på vem som läser. Och betydelsen av frågan förändras från dag till dag. Från ung till gammal. Så som livet.

Förslaget IS THIS YOUR FINAL DESTINATION? är resultatet av en parallellskiss där LAND samarbetat med Jonas Dahlberg kring utformningen av tre små platser i anslutning till ny bebyggelse vid Oceanhamnen i Helsingborg. LAND och Dahlberg var ett av tre team som valdes ut till att delta i tävlingen.

Beställare: Helsingborg stad.
Projektgrupp: Anders Kling och Helena Guiu Cervera.
Samarbete: Jonas Dahlberg.
År: 2019.