Park+

Tävlingen Hemlös, arrangerad av Arkitekter utan gränser, syftade till att hitta idéer som kan förändra situationen för, och synen på, de hemlösa idag.

Vårt bidrag, Park+, verkar för att underlätta de dagliga livet för människor som lever i hemlöshet genom att introducera en ny typ av offentliga paviljonger i våra parker. Paviljongen är bemannad dagtid och fungerar som ett komplement till befintliga verksamheter som riktar sig till hemlösa vilka ofta är stängda dagtid. Samtidigt bjuds människor med annan boendesituation in att vara en del av Park+ för att starta en integrationsprocess dem emellan.

Park+ flexibla parkpaviljong berikar parken och tar samtidigt del av den. Den blir ett nav i parken och annonseras som ett aktivitetscenter med servering. Det är även en plats för återhämtning, gemenskap och kreativa utlopp. Genom ett litet ingrepp i befintliga parker skapas en inkluderande och tillåtande mötesplats dit alla är välkomna. Läs mer om Förslaget HÄR!

”Grundtanken i projektet – att öka toleransen i parkerna och ge de hemlösa möjlighet till bättre villkor istället för att avvisa dem – är ett starkt bidrag till stadens gemensamma rum. Förslaget behandlar inte bostaden i sig och är därför ingen lösning på hemlöshet, men innebär en demokratisering av det offentliga rummet. Det medför en inkluderande attityd för de hemlösa i stadens parker och skulle kunna öka parkens kvalitet och bekvämlighet, inte bara för de hemlösa.”

Arkitekt: LAND Arkitektur genom Sofia Nylén, Rebecka Rosén, Camilla Doms och Lina Andersson
Beställare: Arkitekter utan gränser
Uppdrag: Allmän idétävling, hedersomnämnande
År: 2015

Park+ Hemlös_LAND_2015_plan och sektion

Park+ Hemlös_LAND_2015_diagram koncept

 

Park+ Hemlös_LAND_2015_diagram

Park+ Hemlös_LAND_2015_illustration

Park+ Hemlös_LAND_2015_tävling planch 1 Park+ Hemlös_LAND_2015_tävling planch 2Park+ Hemlös_LAND_2015_tävling planch 3