Sankt Paulsparken och Mötesplats St Paul

Något som länge betraktats som en del av en skolgård är snarast en allmän plats i hjärtat av Södermalm. Intill Mariatorget ligger Sankt Paulsparken. En öppning mellan två gator, en asfalterad yta med höga staket där barn genom åren lärt sig cykla, spelat boll, sprungit runt. I nya Sankt Paulsparken utvecklas det informella. Platsen hålls öppen där kanterna bearbetas. Nya planteringar mot gatorna, rosor mot skolans fasad, några nya träd i ena hörnet för att tydliggöra rummet. En lekskulptur av Jacob Dahlgren. Ett riktigt långt långbord i bästa solläge för lunchlådepausen, schakspelandet eller den lilla festen med grannarna. Platsen görs till en del av gatulivet, folk bjuds in. Man stannar upp eller korsar platsen. Trottoarens 35X35 betongplattor fortsätter in och bildar ram. I mitten en grusyta och det stora smycket. En platsgjuten betongkant med vattenfontäner i mitten på ett golv av terrazzo. Här kan man fortfarande springa runt, cykla, leka. På samma sätt som förut men med lite roligare innehåll.
Stadsmissionens verksamhet i St Pauls kyrka mellan Mariatorget och Sankt Paulsparken har fått nya lokaler i en omfattande renovering. LAND tog vid med bearbetat skissande och projektering efter Spridds tävlingsvinst med konceptet ”Två torg”. I konceptet blev kyrkans gamla sidoentré den nya huvudentrén och i samband med detta skapades en ny publik torgyta i fastighetens hörn mot Mariatorget/St Paulsgatan. Torgytan ska fungera som en förlängning av Stadsmissionens verksamhet; en social mötesplats för olika grupper. Målet har varit att skapa en flexibel torgyta som bjuder in till vistelse. Torgytans markbeläggning tillsammans med att främja tillgänglighet har varit en central del i gestaltningsprocessen. I samband med renoveringen öppnades även en ny entré upp där Stadsmissonens caféverksamhet kan flytta ut på en serveringsyta i anslutning till Sankt Paulsparken.
Uppdrag: Program och projektering.
Beställare: Södermalms Stadsdelsförvaltning, Karin Mehlis (Sankt Paulsparken), Kyrkans Fastighetssamverkan, Sven Löfvenberg (St Paul).
Samarbeten: Spridd (byggnad och möbler, St Paul) m.fl.
Projektgrupp: Anders Kling, Tora Bärnarp, Camilla Doms och Diana Holmbom.
Yta: 0,4 ha
Byggår: 2019-2022

 

 

lilla_rosendal_LAND_2017_koncept_2

lilla_rosendal_LAND_2017_perspektiv_vinter