220317 / Sjödalsparken – justerade illustrationer CD21