Skärgårdsträdgård

Med ambitionen att försiktigt infoga hus i känslig natur har vi tillsammans med arkitekt och trädgårdsmästare skapat en trädgård i Stockholms skärgård där platsen är utgångspunkten och målet varit att få den att flyta samman med sin omgivning. En vision där vi tillvaratar landskapets kvaliteter och värnar det karaktärsstarka skärgårdslandskapet. En önskan om att byggprocessen inte ska märkas av efter att hus och trädgård är färdigbyggt och platsen är återställd.

Platsen är ett varierat landskap med berg i dagen, hällmarkstallskog, ekbacke och utblickar över havet. En plats med stora topografiska kvaliteter där många olika landskapstyper och trädgårdsrum samspelar med husen och bildar en stark helhetsmiljö.

Material och växtval är noga valda för att smälta samman med det som redan finns på plats. Det vertikalt byggda har ofta fått en tydlig form i kontrast till landskapets mjuka linjer. Zonerna närmast husen är mer tydligt skapade av mänsklig hand för att sedan lösas upp och bli alltmer organiska längre ut, för att till slut flyta ut och sömlöst övergå i det omgivande landskapet.

Ett fint exempel på hur samarbetet och kunskapsutbytet mellan trädgårdsmästare, hantverkare, byggnadsarkitekt och landskapsarkitekt tillsammans kan skapa mervärden för beställaren och leda till något utöver det vanliga.

Uppdrag: Program och projektering
Beställare: Privat
Projektgrupp: Alf Orvesten, Camilla Doms, Marta Wännman, Alice Hammar
Samarbeten: Gipp Arkitektur (byggnader), Vagn Ekeroth Trädgårdsutveckling
Byggår: 2020