Skeppsmyreparken, Stuvsta

Skeppsmyreparken, en stadsdelspark ett långt stenkast från Stuvsta station, anlades på 30-talet och har med åren blivit nedsliten med ett utgående trädbestånd. Nya Skeppsmyreparken får en klassisk parkkaraktär med trädplanteringar, öppna gräsytor och gångvägar av stenmjöl. Utformningen har syftat till att skapa en vardagspark, tillåtande för alla åldrar och användare. Återanvända parkmöbler har getts ny färgsättning. Två nya platser för aktivitet, inramade av meterhöga trämurar med sittplatser förbinds av en tvärgående upphöjd central gångväg, en röd matta av Älvdalsporfyr kantad av betongelement. Längs denna linje ligger parkens nya mittpunkt är gläntan – en generös cirkulär gräsyta med plats för spontana aktiviteter som picknick, loppis och fotboll. Så många befintliga träd som möjligt sparas i parken. Som komplement planteras nya träd som ger parken ett grönt ombonat intryck och som med sin variation av arter ger parken en tydlig årstidsväxling. Gläntans cirkulära form förtydligas av en ängsplantering som bidrar med blomsterprakt i parken.

Uppdrag: Program och projektering.
Beställare: Hudding kommun.
Projektgrupp: Anders Kling, Sofia Nylén, Lina Andersson och Lisa Hellberg.
Byggår: 2012

The park Skeppsmyreparken was built in the 30´s. Over the years, the park has become rundown and the trees are being outdated. In the new version of Skeppsmyreparken, a park with a classic character is established with tree plantings, open lawns and pathways of stone dust. The new heart of the park is the glade – a generous circular lawn with space for spontaneous activities such as picnic, flee market and soccer. As many of the existing trees possible, are saved. New trees are planted as a complement, they provide an enjoyable green impression and with their variation of species, the different seasons are manifested. With a meadow plantation, the circular shape of the glade is enhanced and at the same time, flowerage is added to the park. New places for activities covering all ages are framed by wooden walls that also provide seating. A new color scheme on classic park furniture creates a twist to the otherwise, simpler materials and refined surfaces. The removed birches are reused in different ways as playful elements throughout the park.

Skeppsmyreparken_LAND_2012 (19)Skeppsmyreparken_LAND_2012 (4)Skeppsmyreparken_LAND_2012 _1Skeppsmyreparken_LAND_2012 (5)Skeppsmyreparken_LAND_2012 (11)Skeppsmyreparken_LAND_2012_3Skeppsmyreparken_LAND_2012 (10)Skeppsmyreparken_LAND_2012 (3)Skeppsmyreparken_LAND_2012 (18)Skeppsmyreparken_LAND_2012 (17)Skeppsmyreparken_LAND_2012 _2Skeppsmyreparken_LAND_2012_karta