Stortorget, Malmö

Stortorget har länge varit Malmös överstora vestibul, en möjligheternas plats, en plats som kan husera en festival, en rockkonsert, tusentals SM-guldsfirare. Däremellan har det varit ett torg som legat i träda, lite ödsligt och bortglömt i bakvattnet av det myllrande Lilla Torg. Förslaget vill ta vara på dynamiken, möjligheterna i det öppna stadsrummet och samtidigt skapa en annan slags nivå, en nivå där Stortorget kan erbjuda andra typer av värden med torget som en entréplats där man gärna vill känna sig välkomnad, omhändertagen och få en överblick – en sammanfattning av vad staden har att erbjuda, vad som är på gång.

Det nya Stortorget innehåller tre delar: Ramen som utgörs av husen, en passepartout och en tavla. Passepartouten är en 30 meter bred bård av stenhällar som spänner runt hela torget. En plats för angöring, kommers och uteserveringar. Tavlan innehåller tre rörelser (vikningar i en slags klipp- och skärteknik) i torgets yta som är sprungna ur de begränsningar kulturlagret under torget skapar med tydliga restriktioner i schaktdjup. Vikningarna medger nya trädplanteringar, de hanterar utrymmen för diverse teknik och de skapar en intimitet i det stora torgrummet – platser för uppehälle och aktivitet. Och framförallt: vikningarna med sina jämna lutningar anger, tillskillnad från en traditionellt upphöjd yta, en dynamik, en typ av förflyttning som främjar flexibilitet och skapar en intresseväckande rörelse på torget. Vidare finns i tavlan ett antal linjer i metall vilka representerar befintliga siktlinjer, förekommande rörelsemönster samt linjer som företräder olika historiska riktningar. Och dessutom: centralt ett vattenmotiv som förändras över tid med vattenspegel, vattensprut, dimma och en fast form – isen – som exponenter.

”En representativ ram med en tydlig passepartout vilken lyfter fram tavlan med sitt sammansatta innehåll” – så skulle förslaget kort kunna sammanfattas

Uppdrag: 1:a pris i inbjuden tävling, program och projektering.
Beställare: Malmö stad.
Projektgrupp: Anders Kling, Sofia Nylén, Alf Orvesten.
Samarbete: Helena Glantz och Erik Jarlöv (Urban design). Lena Marjamaa (Marjamaa Arkitekter). Peter Nilsson (Node Ljusdesign).
År: 2010.

Stortorget is one of the largest squares in Sweden and dates from the 16th century. Today it is an urban space that has lost its old significance.

The new square contains three parts: A frame, a passé partout and a painting. “The frame” consists of the facades of the buildings surrounding the square. “The passé partout” is a 30-meter wide stoned framing that spans around the entire square, providing a place for unloading, commerce and open-air cafés. “The picture” is created by a number of elements and raised surfaces that have been introduced to provide places for planting trees, installing underground equipment etc, whilst complying with the limitations to excavation depth, due to the archaeological content under the town square. These elements also serve an aesthetic purpose giving a sense of movement and a point of interest to the square.

The proposal can be summarized as:”A representative frame with a clear passé partout which highlights the picture with its intricate content”.

Stortorget Malmo_LAND_2010_plan_2 Stortorget_Malmo_LAND_2010_sprangsissStortorget Malmo_LAND_2010_skissStortorget_Malmo_LAND_2010_perspektiv_3-01Stortorget_Malmo_LAND_2010_paviljongStortorget_Malmo_LAND_2010_perspektiv_2Stortorget_Malmo_LAND_2010_perspektiv_nattStortorget Malmo_LAND_2010_plan_vinterStortorget Malmo_LAND_2010_plan_natt_2Stortorget_Malmo_LAND_2010_karta