Sundbybergs torg

I den södra delen av Sundbybergs centrum pågår stora förändringar av stadsbilden med ombyggnader och tillbyggnader av hela kvarter. I samband med dessa omdaningar ställs nya krav på det offentliga rummet vilket har legat till grund för uppdraget att ta fram ett koncept för Sundbybergs torgs utveckling. I konceptskissen definieras Sundbybergs torg som en större torgbricka som även innefattar intilliggande Kv. Plåten och Kv. Banken.

Marken hanteras som en sammanhållen bas av smågatsten av olika valör. Ett antal platsbildningar längs med Landsvägen får uppgiften att utgöra målpunkter och blickfång samt hantera en mänskligare skala i det stora gaturum som Landsvägen utgör. Med omgivande byggnaders inslag av corténstål som utgångspunkt skapas stora, pentagonformade, upphöjda planteringsytor och långa bänkband i samma material. Planteringarna ger platserna en grönare karaktär. Den skevade pentagonformen återkommer även i form av flyttbara planteringsurnor tillverkade av corténstål.

Uppdrag: Konceptskiss för Sundbybergs torg, gestaltning av plats vid Kv. Plåten samt gestaltning och projektering av mark vid Kv. Banken.
Beställare: Sundbybergs stad.
Projektgrupp: Sofia Nylén, Anders Kling, Lisa Hellberg och Therese Lemos.
År: 2012-2014.

Sundbybergs_torg_LAND_2012_2014_planSundbybergs_torg_LAND_2012_2014_perspektiv_2

 

land2

 

 

 

 

Sundbybergs_torg_LAND_2012_2014_karta