Tekniska nämndhuset, Johanneshov

Stockholms nya tekniska nämndhus ska ligga i Söderstaden och rymma 1800 arbetsplatser samt vara en mötesplats för stadens tjänstemän, politiker och allmänhet. I anslutning till byggnaden skapas bostadskvarter samt nya stads- och parkrum. Byggnaden får ett innovativt energi- och luftsystem genom det omslutande växthusskalet. Bitar av naturen är inlyft på platsen som skärvor av Mälarnatur i form av “Björkhagen” och” Gläntan” i de skuggiga delarna, “Tallbacken” i de soligare lägena och “Alkärret” i den lägsta punkten. En nytolkning av begreppet ”naturpark” som förekommer inom Stockholmsskolan. Inne i tekniska nämndhuset kryper grönskan in under skinnet på huset och fortsätter i vertikalled. Här växlas Stockholmsnaturen över till en exotisk miljö med växter anpassade för ett annat klimat. Huvudriktningen genom platsen är diagonal från nordväst till sydost. Den fungerar som ett alternativt sidospår till de tydliga huvudvägarna mellan kommunikation och evenemang och bildar därmed en lugn och trygg zon.

Parken är maximerad i sin grönska i det skyddade cirkulära rummet mellan de bägge nya byggnadsvolymerna (nämndhuset och nya bostäder). En grön, bullerskyddad oas som ett viktigt komplement till den hårdgjorda miljön i övriga Globenområdet. Ett landskap med nivåskillnader som genom sin utformning samspelar med byggnadernas dynamiska former. Utanför cirkeln återfinns bitar av biotoperna i den mer hårdgjorda miljön som möter den befintliga markhanteringen. Biotoperna är hårt stiliserade, drivna till sin spets som en pedagogisk miljö med stora upplevelsevärden.

Arkitekt: Samarbete med Urban design och Selgascano.
Landskapsarkitekt: LAND Arkitektur genom Anders Kling, Alf Orvesten, Rebecka Rosén och Therese Lemos.
Uppdrag: 1:a pris i inbjuden internationell arkitekttävling.

Tekniska_Namndhuset_LAND_2014_perspektiv_1 Plandiagram entreer m legend/Users/selgascano/Desktop/STK_Section BB'_140409.dwgDIAGRAM_140406 _ 0. Ground FlooDIAGRAM_140406 _ 0. Ground FlooTekniska_Namndhuset_LAND_2014_perspektiv_3Tekniska_Namndhuset_LAND_2014_perspektiv_2Tekniska_Namndhuset_LAND_2014_karta_naturTekniska_Namndhuset_LAND_2014_flygvy_2 Tekniska_Namndhuset_LAND_2014_flygvy_1Tekniska_Namndhuset_LAND_2014_karta (2)-01