Trädgårdarna, Örebro

Överraskande, attraktiva, stimulerande och trygga uterum är förslagets tema. Atriumgårdar för de boende som är känsliga för många intryck, större trädgårdsrum för gemensamma aktiviteter och mer stimulans. Uterum som kan nyttjas självständigt av funktionsnedsatta eller dementa personer utan risk att förvilla sig bort. Vi föreslår en bebyggelsestruktur som likt ett kloster tydligt ramar in de interiöra uterummen samtidigt som den exteriört klarar av den storskaliga närmiljön och anpassar sig fint till Vivallas bostadsområde. Platsen får en egen profil där byggnadens arkitektoniska gestalt blir en symbol för ett attraktivt och tryggt boende.

Arkitekt: LAND Arkitektur genom Alf Orvesten, Lina Andersson, Marta Wännman och Therese Lemos i samarbete med MARGE arkitekter.
Beställare: Örebro Kommun.
Uppdrag: Arkitekttävling första pris 2013, pågående projektering.

Tradgardarna_LAND_2013_sitplanTradgardarna_LAND_2013_sektion_1Tradgardarna_LAND_2013_perspektiv_2Tradgardarna_LAND_2013_plan_1Tradgardarna_LAND_2013_sektion_3Tradgardarna_LAND_2013_sektion_interiorTradgardarna_LAND_2013_plan_2Tradgardarna_LAND_2013_sektion_3 Tradgardarna_LAND_2013_sektion_2

Tradgardarna_LAND_2013_perspektiv_3

DSC_6709 DSC_6710 DSC_6711

Tradgardarna_LAND_2013_karta