Trädgårdarna, Örebro

Trädgårdarna är ett projekt där LAND tillsammans med Marge Arkitekter via en projekttävlingsvinst utvecklat arkitekturen som verktyg i ambition att skapa rika livsmiljöer för boende på vård- och omsorgsboende.

Projektet har vunnit Sveriges arkitekters bostadspris 2018 och Vårdbyggnadspriset 2019.

Grönska har enligt forskning visat sig ha en läkande effekt, särskilt för äldre och sjuka. Detta faktum tog vi fasta på när livsmiljöerna i projektet formades. Trädgårdsrummen har här utformas med omsorg för att bli kvalitativa i ett vård- och omsorgsboende, lätta att nå och med sinnliga inslag i fokus. Vi har försökt följa forskningsidén om ”behovspyramiden” där gårdarna skapar en variation av rum och upplevelser så att både personer som behöver en lugnare miljö men även de som söker mer aktivitet kan hitta sin plats.

Att självständigt och tryggt kunna välja att gå ut på gården eller på en generös terrass i kontakt med grönska är en viktig kvalitet. På trädgårdarna finns flera olika uterum och terrasser som möjliggör en variation av olika utevistelsekvaliteter. Att även stimulera till rörelse är viktigt för många boende och därför har boendet ett tillgängligt flexibelt golv med enkelt nåbara utemiljöer.

Gårdarnas storlek varierar för att kunna innehålla olika program. På den största gården finns till exempel odlingsmöjligheter, ett växthus samt enkla träningsredskap kopplat till en slinga i närkontakt med växterna i planteringarna. Den största gården har även sociala ytor tillräckligt stora för att samla hela boendet som t ex midsommarfirande och musikstunder. På storgården finns en uteservering kopplat till en restaurang som lockar gäster utifrån. Alla gårdar är planerade med en rikedom av blomsterlökar, örter, buskar, träd samt vattenspel så att gårdarna ständigt bjuder på olika upplevelseaspekter och stimulerar många sinnen. Växterna lockar till sig fjärilar och fåglar och erbjuder en färgprakt med blommor och höstfärger över hela året.

Arkitekt: Alf Orvesten, Lina Andersson, Marta Wännman och Therese Lemos i samarbete med Marge Arkitekter.
Beställare: Örebro Kommun.
Uppdrag: Arkitekttävling första pris 2013.
År: Etapp 1 färdigställt 2016.

Tradgardarna_LAND_2013_sitplanTradgardarna_LAND_2013_sektion_1Tradgardarna_LAND_2013_plan_1Tradgardarna_LAND_2013_sektion_3Tradgardarna_LAND_2013_sektion_interiorTradgardarna_LAND_2013_plan_2Tradgardarna_LAND_2013_sektion_3 Tradgardarna_LAND_2013_sektion_2

 

DSC_6709  DSC_6711

Tradgardarna_LAND_2013_karta