231025 / Vårbergstoppen _LAND_2018_Illustrationsplan