231025 / Vårbergstoppen _LAND_foto Clement Morin_202310