231025 / Vårbergstoppen _LAND_foto Clement Morin_20235