Vasaparken, Norrmalm

Förnyelsen av Vasaparken har syftat emot att utveckla samtida aktiviteter inom ramen för den traditionella parken och är det första exemplet på en radikal omvandling av en äldre Stockholmspark till en park som kan möta nutida anspråk. En konstfrusen isbana, en konstgräsplan, nya sitt- och mötesplatser samt en helt ny lekplats är omgestaltade tillägg i parken, tillägg som formats utifrån principen att varje aktivitet ska få sitt tydliga uttryck. Vasaparken har utvecklats till en Stockholms viktigaste mötesplatser. Här frodas en urban parkkultur som är vanligare på kontinenten men som man sällan stöter på i Sverige.

Vasaparken belönades med Sienapriset 2007 och har publicerats i en mängd olika tidskrifter.

Uppdrag: Program och projektering.
Beställare: Stockholms stad, Bodil Hammarberg.
Projektgrupp: Anders Kling och Anders Falk, Sofia Nylén, Alf Orvesten, Veronika Borg, Ulrika Petzelius. Projektet genomfördes under anställning hos Grontmij AB.
Byggår 2004-2007.

The renewal of Vasaparken strives to create an enduring urban space for contemporary activities within the frame of the traditional park. The restoration is one of the most profound renewals of public parks that has taken place in Stockholm for decades and the first example of a more radical transformation of an old 19th century park into a park that meets today’s needs and requirements. An artificial grass lawn combined with an ice skating field, new park benches and meeting places, as well as a brand new playground are additions to the park, formed after the principal that each activity should have a clear architectural expression. Vasaparken has evolved into one of Stockholm main venues. Here, an urban park culture more common in the rest of Europe thrives – a rarity in Sweden.

Vasaparken_LAND_2007_lek3

Vasaparken_LAND_2007_lek6 Vasaparken_LAND_2007_8Vasaparken_LAND_2007_lek4  Vasaparken_LAND_2007_7 Vasaparken_LAND_2007_höst Vasaparken_LAND_2007_balkong Vasaparken_LAND_2007_idrottsyta Vasaparken_LAND_2007_vinter Vasaparken_LAND_2007_karta