Västerholmsstråket, Skärholmen

Västerholmsparken är en ny aktivitetspark i Skärholmen i Stock­holm. Satsningen är ett led i stadsdelens ambition att utvecklas som plats för unga och att ligga i framkant vad gäller platser för spontanaktivitet.

Parken ligger i ett grönt dalstråk mellan Vårbergs IP och Kungens kurva, en kort promenad från Skärholmens Centrum. Här fanns sedan tidigare en nedgången lekplats anlagd på 70-talet. Lek- och aktivitetsparken invigdes 2015. Upprustningen riktar sig i första hand till äldre barn och ungdomar med fokus på lek, rörelse, möten och utevistelse.

Lek- och aktivitetsparken är en del i stads­delens satsning att skapa en mötesplats för områdets barn och ungdomar. Ett nytt gångstråk skapades mellan den nyanlagda Puckelbollplanen och Vårbergs IP och utmed detta har funktioner adderats som skate, parkour och streetbasket.

Slitna tomma asfaltsytor ersattes av ett lekfullt och färgstarkt landskap i en lysande färgsättning i varma orange-röda toner som kontrast mot resten av dalstråkets fria grönska. På kullarna kan man cykla, leka och springa. Här finns studsmatta, klätterställning, breda rutschkanor och hinderbanor. Stora platsbyggda trämöbler har fått skapa ytor för picknick och häng. Aktivitetsytor­na koncentrerades till en del av dalen där de fått en naturlig in­ramning av de befintliga gräskullarna. På de omgivande ytorna planterades nya träd, en variation av lönnsorter med starka höstfärger. En stor öppen gräsyta sparades för bollspel och utflyktsfiltar.

För ökad trygghet förbättrades också belysningen. Aktivitetsytor samt gång- och cykelvägar fick ny funktionsbelysning, skogsbryn lystes upp och vackra utvalda träd effektbelystes. Lekfull effekt­belysning av vissa delar av lekytorna skapades också i samarbete med elever från den intilliggande grundskolan.

Uppdrag: Program och projektering.
Beställare: Trafikkontoret Stockholm Stad, Jean-Louis Dessalles.
Projektgrupp: LAND genom Tora Bärnarp och Marta Wännman.
År: 2014.
Byggår: 2015.

Vasterholmsstraket_SektionB_B_LAND_2014

Västerholmsstråket 1 500 A3Vasterholmsstraket_SektionA_A_LAND_2014

Vasterholmsstraket_LAND_2014_03Vasterholmsstraket_LAND_2014_08Vasterholmsstraket_LAND_2014_02Vasterholmsstraket_LAND_2014_05Vasterholmsstraket_LAND_2014_01Vasterholmsstraket_LAND_2014_04Vasterholmsstraket_LAND_2014_07

Vasterholmsstraket_LAND_2014_karta